Bart Weijers begon zijn loopbaan in wonen in 1975 bij groothandel Vihamij Buttinger en maakte in 1978 de overstap naar Ucosan Sanitair. Gedurende 16 jaar was hij verantwoordelijk voor Ucosan in Nederland. Van 1996 t/m 2002 was hij alg.dir. van Almat Keukens in Oisterwijk. In 1990 was hij een van de initiatiefnemers achter de Vereniging Comfortabel Wonen waarvan hij sinds 1997 voorzitter is. Sinds 2003 is hij werkzaam bij AMWEKO BV, het in de afbouwbranche gespecialiseerde direct marketing adviesbureau. Voor meer informatie kijk op www.amweko.nl

De column van December 2010

Haalt uw winkel het jaar 2020?

Recente cijfers in een onderzoek onder de woon- en modebranche legt ons uit dat het huidige vloeroppervlak van winkels in wonen en mode met 20 tot 35% afneemt. Wat als eerste opvalt is de fikse ruimte tussen 20 en 35%. Waar dat vandaan komt legt het onderzoek niet uit maar helder wordt wel dat er een fikse terug gang in vierkante meters verkoopoppervlak verwacht wordt de komende jaren. Op zich niet zo veel nieuws want die ontwikkeling is al jaren gaande en is in menig dorp / stad of winkelcentrum te zien.

De opkomst van kopen via internet, de economische omstandigheden en de gebieden waar de bevolkingsdichtheid afneemt zijn daar debet aan. Gezien de voorspellingen voor de komende jaren op deze omstandigheden lijkt inderdaad die ontwikkeling zich verder te versterken. Met name de zelfstandige detaillist zal daar terdege rekening mee moeten houden. Ketens overleven makkelijker dan zelfstandigen dat blijkt in vele branches het geval en er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het in de woonbranche anders zal verlopen.

Op dit moment zijn er volop bedrijfssluitingen van zelfstandige keuken- en badkamerwinkeliers aan de gang. Ondernemers die de vaak enorme omzetdalingen niet langer kunnen bolwerken trekken tijdig de stekker er uit en wachten een faillissement niet af. Ook spreek ik ondernemers die hard nadenken of ze zich zullen aansluiten bij een formule in de gedachte….samen sterker dan alleen. Voorwaar zeker wat om over na te denken want….. In uw enthousiasme bent u waarschijnlijk jaren geleden gestart met keuken- en/of badkamercentrum Klaassen (en vult u hier maar de naam van uw bedrijf in). Eerlijk is eerlijk…..het blijft leuk om ’s morgens op de zaak aan te komen en van veraf al op de gevel uw eigen familienaam te zien staan maar is dat nog wel de verstandigste keuze?

Wanneer u uw bedrijf buiten de familiekring wilt of moet verkopen dan is een bedrijf met uw eigen achternaam of een fancy naam (niet behorend tot een landelijke formule) beduidend moeilijker te verkopen en brengt minder geld op dan wanneer u een winkel te koop heeft met een duidelijke en landelijk bekende formule.

De waarde van een verkooppunt met een naam die niet tot een landelijk bekende formule behoord valt in de praktijk meestal beduidend lager uit en is moeilijker te verkopen dan een locatie behorend tot een landelijk bekende keten. In het eerste geval is de prestatie van het bedrijf voor 100% gekoppeld aan de ondernemer en zijn medewerkers en vaart zijn succes op de golfen van zijn kwaliteiten en veelal persoonlijke relaties. In het andere geval is natuurlijk ook de kwaliteit van de ondernemer en medewerkers van groot belang maar spelen ook zaken als bekendheid en bewezen succes van de formule een essentiële rol.
Wanneer daar een andere eigenaar in stapt merkt geen consument daar in eerste instantie wat van en dat maakt de verkoopbaarheid en financierbaarheid van een dergelijke zaak veel eenvoudiger. Met name banken zijn veel geïnteresseerder om krediet te geven bij overnames op bewezen succesvolle formules en zeer terughoudend bij individuele winkeliers in onze branches. Toch iets om rekening mee te houden want financiering is vrijwel altijd aan de orde bij overnames.

Een pleidooi voor het deelnemen aan een verkoopformule zult u denken. Inderdaad daar ben ik een warm voorstander van. In vele branches zijn de formules de laatste jaren zeer dominant geworden en in menig branche komt een zelfstandige detaillist nauwelijks meer voor. Die ontwikkeling gaat niet langs de keuken- en badkamerbranche voorbij en mijnsinziens is het verstandig daar vroegtijdig bij te zijn.
Onze branches kennen nog maar een gering aantal formules die niet van één aandeelhouder eigendom zijn. Veel formules behoren tot de DMG groep van Ben Mandemakers en dat betreft dus één aandeelhouder. Maar de branche heeft toch ook formules beschikbaar voor u met namen als Keuken 3000, Keuken Comfort. Uw Keuken Speciaalzaak, KeukenSpecialist, Keuken Designers, Basis Keukens, etc. etc. En in de sanitairbranche De Baderie, Mijn Bad, Sanidrome, etc. Ik zou u willen adviseren daar toch eens over na te denken. In elk geval wens ik u een gezond en ondernemend 2011.

Wilt u reageren mail dan naar bcweijers@amweko.nl