Voorzitter

Bart Weijers is een veel gevraagd voorzitter van diverse groepen waarin bedrijven en/of personen met elkaar samenwerken of van elkaar leren. Regelmatig is hij ook de initiatiefnemer van dergelijke samenwerkingsverbanden.

Op dit moment is hij voorzitter van:

 • Platform Sales & Marketing Woonbranche
  Het Platform Sales en Marketing Woonbranche is een groep van circa 45 functionarissen met sales en/of marketingfuncties in de woonbranche. Doel van het platform is met èn van elkaar te leren over de dagelijkse activiteiten rondom de job. De instelling is pragmatisch dus snel toepasbaar in het dagelijkse werk. De bijeenkomsten zijn 4x per jaar op wisselende locaties (veelal bij een van de betrokken bedrijven) alwaar een onderwerp met één of meerdere externe inleider(s) centraal staat.
 • Platform Directies Woonbranche
  Het Platform Directies Woonbranche is een groep van circa 40 directeuren die actief zijn in de woonbranche. Doel van het platform is kennis op te doen van èn ervaringen te delen over een zeer divers palet aan (strategische) onderwerpen die als rode draad door de dagelijkse werkzaamheden heen lopen. De bijeenkomsten zijn 4x per jaar op wisselende locaties (veelal bij een van de betrokken bedrijven), alwaar een onderwerp met één of meerdere externe inleider(s) centraal staat.
 • Professional Wellness Association
  De Professional Wellness Association is een samenwerkingsverband van bedrijven werkzaam in de wellness en leisure sector die eenmaal per maand bij elkaar komen om kansen in de markt met elkaar door te nemen. De bedrijven zijn niet of nauwelijks concurrerend ten opzichte van elkaar en vullen elkaar in tips en ideeën aan om de markt voortvarend aan te pakken. Een deel van de aangesloten bedrijven heeft zich eveneens verenigd in The Art of Living Well: een schitterend showroom concept in Den Bosch waar aan projecten inhoud gegeven kan worden.
 • Platform InterieurBouw Nederland
  Het Platform InterieurBouw Nederland is een groep bedrijven uit de interieur bouw branche. Doel van het platform is kennis op te doen en ervaringen te delen van een zeer divers palet aan onderwerpen die als rode draad door de dagelijkse werkzaamheden heenlopen. Daarnaast is er een netwerkfunctie middels de bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn 4x per jaar op wisselende locaties (veelal bij een van de betrokken bedrijven) alwaar een onderwerp met èèn of meerdere externe inleider(s) centraal staat. Werkzaam in de interieur bouw branche in een middelgrootte onderneming en interesse? Neem dan contact op met bcweijers@amweko.nl
 • Platform ElektroTechniek Nederland
  Het Platform ElektroTechniek Nederland is een groep van commercieel managers en algemeen directeuren die actief zijn in de elektrotechnische branche. Zowel industrie als groothandel als grotere installatiebedrijven nemen deel. Doel van het platform is kennis op te doen en ervaringen te delen van een zeer divers palet aan onderwerpen die als rode draad door de dagelijkse werkzaamheden heenlopen. De bijeenkomsten zijn 4x per jaar op wisselende locaties (veelal bij een van de betrokken bedrijven) alwaar een onderwerp met èèn of meerdere externe inleider(s) centraal staat. Werkzaam in de directie in de elektrotechnische branche in een middelgrootte onderneming en interesse? Neem dan contact op met bcweijers@amweko.nl

Beëindigde voorzitterschappen:

 • Sales & Management Club / SMC
  De SMC is een studieclub van zelfstandige en/of leidinggevende functionarissen die periodiek bijeen komt om kennis en ervaring op te doen van een groot palet aan sales & management onderwerpen. In de voorzitters periode (7 jr.) van Bart Weijers is op bewuste wijze gewerkt aan instroom van vooral jonge mensen. Met een score van 80% is dat doel ruimschoots behaald. SMC is de oudste Sales & Management club van Nederland en werd opgericht in 1968.
 • Vereniging Centrum Promotie Villa ArenA
  De winkeliersvereniging van Woonmall Villa ArenA in Amsterdam stuurt de fulltime promotie manager aan die uitvoering geeft aan de promotieplannen. Jaarlijks wordt een substantieel deel van het budget uitgegeven aan marketing communicatie teneinde de bezoekersstroom te stimuleren. Als voorzitter leidde Bart Weijers de bestuurs- en ledenvergaderingen en daarnaast was hij nauw betrokken bij de veelheid van zaken die de promotie manager tegenkomt. In Villa ArenA zijn een kleine 70 woonwinkels gevestigd.
 • Werkgroep Bio Energie SBS / SVG
  De werkgroep Bio Energie, een gezamenlijk initiatief van de Stichting Branchebelangen Sfeerverwarming en het SfeerVerwarmingsGilde, had o.a. als taak om in beeld te brengen wat er op Europees en nationaal niveau aan regelgeving te verwachten was in het kader van stoken met hout en milieudoelstellingen van de nationale en Europese overheden. Daarnaast werd de werkgroep gevraagd aanbevelingen te doen voor verbetering van de aandachtspunten die een rol spelen bij optimaal (her-)gebruik van stookhout alsmede uitstoot van fijn stof.