Voorzitter

Bart Weijers is een veel gevraagd voorzitter van diverse groepen waarin bedrijven en/of personen met elkaar samenwerken of van elkaar leren. Regelmatig is hij ook de initiatiefnemer van dergelijke samenwerkingsverbanden.

Op dit moment is hij voorzitter van:

 • Bouw ontmoet Bouw ontmoet Afbouw (BOB)

Deze groep bestaat uit leidinggevende personen uit bouw en inrichting (keuken – bad- vloer- etc.) die elke 2 maanden samenkomt en met elkaar kennis vergaart door interessante sprekers / inleidngen. Elke bijeenkomst staat een thema centraal en zijn er 2 a 3 spekers die daar invulling aan geven. Onder het genot van een goed diner wordt daarnaast genetwerkt met branche genoten. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor geïnteresseerde nieuwe deelnemers eens op een bijeenkomst vrijblijvend “de sfeer te komen proeven”.

 • Account Managers Association (AMA)

De AMA is een studieclub voor actieve Account Managers die graag hun kennis willen verstevigen en open staan voor nieuwe initiatieven en kansen. De groep bestaat uit Account- en Key-Accountmanagers uit vele branches van food tot non food, van automotive tot bouw, van recreatie tot etc etc. Die diversiteit is heel goed, want juist dan kun je veel van elkaar leren. De sterk groeiende groep komt 5x per jaar bij elkaar in Haarzuilens (nabij Utrecht) om kennis op te doen over ontwikkelingen in het vakgebied. Tegen lage kosten zorgen dat je steeds beter wordt in je vakgebied. Samen met collega’s van én met elkaar leren; dat is de ambitie en inzet van AMA.

 • HRM & Coaching Association (HCA)

De HCA is een studieclub voor mensen in het HRM werkveld, zowel operationeel als strategisch actief. Functies zoals bijv. Adviseur / Coach / Manager / Etc. uit een groot scala aan branches waardoor er veel van elkaar te leren valt. De sterk groeiende groep komt 5x per jaar bij elkaar in Haarzuilens (nabij Utrecht) om kennis op te doen over ontwikkelingen in het vakgebied met interessante sprekers en inleidingen. Tegen lage kosten zorgen dat je steeds beter wordt in je vakgebied. Samen met collega’s van én met elkaar leren; dat is de ambitie en inzet van HCA.

 • Inkoop- en Product Management Association (IPM)

De IPM is een studieclub voor actieve mensen in inkoop en productmanagement, zowel operationeel als strategisch. Functies zoals bijv. Product- of Category Manager / Inkoper / Contract Manager / Etc. uit een groot scala aan branches waardoor er veel van elkaar te leren valt. De sterk groeiende groep komt 5x per jaar bij elkaar in Haarzuilens (nabij Utrecht) om kennis op te doen over ontwikkelingen in het vakgebied met interessante sprekers en inleidingen. Tegen lage kosten zorgen dat je steeds beter wordt in je vakgebied. Samen met collega’s van én met elkaar leren; dat is de ambitie en inzet van IPM.

 • Directies en Entrepreneurs Association (DEA)

De DEA is een groeiende groep directieleden uit een groot scala van branches die graag op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en inzichten en tegelijkertijd in dit netwerk inspiratie op doet voor kansen die zich elke dag voordoen in het ondernemen. Info over belangrijke events en van en met elkaar kennis ervaren en delen. De groep komt 5x per jaar bij elkaar in Haarzuilens (nabij Utrecht) om kennis op te doen over ontwikkelingen met interessante sprekers en inleidingen. Tegen lage kosten zorgen dat je steeds beter wordt, juist ook als directielid; dat is de ambitie en inzet van DEA.

 • Professional Wellness Association

De Professional Wellness Association is een samenwerkingsverband van bedrijven werkzaam in de wellness en leisure sector die eenmaal per 2 maanden bij elkaar komen om kansen in de markt met elkaar door te nemen. De bedrijven zijn niet of nauwelijks concurrerend ten opzichte van elkaar en vullen elkaar in tips en ideeën aan om de markt voortvarend aan te pakken. Hotels, recreatiecentra en andere leisure gelegenheden waar op een professionele manier wellness centraal staat en investeringsplannen aan de orde zijn worden in kaart gebracht met alle details (juiste contactpersonen / mailadressen / telefoonnummers / voortgangsstatus etc. etc.) die daarbij van belang zijn. Deze collectieve maar niet concurrerende werkwijze helpt de individuele deelnemers sneller en slagvaardiger en daarmee succesvoller zakelijk actief te zijn in de wellness markt.

 • Professional Projecten Netwerk

Het professional projecten netwerk is een samenwerkingsverband van bedrijven in bouw en inrichting (keuken – bad – vloer – etc) die eenmaal per 2 maanden bij elkaar komen om kansen in de markt met elkaar door te nemen. De bedrijven zijn niet of nauwelijks concurrerend ten opzichte van elkaar en vullen elkaar in tips en ideeën aan om de markt voortvarend aan te pakken. Kantoren, fabrieken, scholen en project-woningbouw waar investeringsplannen aan de orde zijn worden in kaart gebracht met alle details (juiste contactpersonen / mailadressen / telefoonnummers / voortgangsstatus etc. etc.) die daarbij van belang zijn. Deze collectieve maar niet concurrerende werkwijze helpt de individuele deelnemers sneller en slagvaardiger en daarmee succesvoller zakelijk actief te zijn in de projectenmarkt.

 

Beëindigde voorzitterschappen:

 • Vereniging Comfortabel Wonen / VCW

Bart Weijers was één van de initiatiefnemers van de in 1990 opgerichte Vereniging Comfortabel Wonen (VCW) en is hier van 1997 tot eind 2012 voorzitter van geweest. Op unaniem verzoek van het bestuur is hij vanaf november 2012 aangesteld als directeur van de vereniging. Eveneens is hij  directeur van Het Voorlichtingsburo Wonen, de communicatietak van VCW.

 • Sales & Management Club / SMC

De SMC is een studieclub van zelfstandige en/of leidinggevende functionarissen die periodiek bijeen komt om kennis en ervaring op te doen van een groot palet aan sales & management onderwerpen. In de voorzitters periode (7 jr.) van Bart Weijers is op bewuste wijze gewerkt aan instroom van vooral jonge mensen. Met een score van 80% is dat doel ruimschoots behaald. SMC is de oudste Sales & Management club van Nederland en werd opgericht in 1968.

 • Vereniging Centrum Promotie Villa ArenA

De winkeliersvereniging van Woonmall Villa ArenA in Amsterdam stuurt de fulltime promotie manager aan die uitvoering geeft aan de promotieplannen. Jaarlijks wordt een substantieel deel van het budget uitgegeven aan marketing communicatie teneinde de bezoekersstroom te stimuleren. Als voorzitter leidde Bart Weijers de bestuurs- en ledenvergaderingen en daarnaast was hij nauw betrokken bij de veelheid van zaken die de promotie manager tegenkomt. In Villa ArenA zijn een kleine 70 woonwinkels gevestigd.

 • Werkgroep Bio Energie SBS / SVG

De werkgroep Bio Energie, een gezamenlijk initiatief van de Stichting Branchebelangen Sfeerverwarming en het SfeerVerwarmingsGilde, had o.a. als taak om in beeld te brengen wat er op Europees en nationaal niveau aan regelgeving te verwachten was in het kader van stoken met hout en milieudoelstellingen van de nationale en Europese overheden. Daarnaast werd de werkgroep gevraagd aanbevelingen te doen voor verbetering van de aandachtspunten die een rol spelen bij optimaal (her-)gebruik van stookhout alsmede uitstoot van fijn stof.